Critics

大公報評有骨戲:對不起 諷刺社會歪風
大公報評有骨戲:我要食老本 風趣有意義
大公報評有骨戲:愛喪事家庭 想像力豐富
大公報評有骨戲:售氣帝國 諷刺為富不仁
        
大公報評有骨戲:快樂有多難?
對不起,射親袮! 心靈治療系創作
    
大公報評有骨戲:陰公豬 現代職場悲喜故事
明報:陰公豬
有骨戲:陰公豬劇照